Pogodba o dosmrtnem preživljanju zagotavlja dosmrtno preživljanje preživljanca

pogodba o dosmrtnem preživljanju

V jeseni življenja marsikdo ni več sposoben skrbeti zase, svoje starosti pa ne želi preživljati v domu za starejše občane, ampak doma. Zato je možen dogovor s svojci , da se jim prepiše premoženje, v zameno za doživljenjsko skrb – https://www.odvetnicasibila.si/pogodba-o-dosmrtnem-prezivljanju/.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju – sklenitev s starejšo osebo

Pogodba o dosmrtnem preživljanju se običajno sklepa s starejšo osebo, ki ni več sposobna skrbeti sama zase ter potrebuje nego in finančno podporo oz. preživljanje zaradi nizke pokojnine. Dogovor se sklene med starejšo osebo in njenim potomcem, partnerjem, prijateljem ali sosedom, ki bo po njeni smrti prejel določeno premoženje v zameno za nego in skrb do njene smrti. Pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko skleneta tudi zakonca ali zunajzakonska partnerja ali tudi otrok med svojimi starši, čeprav že obstaja zakonska dolžnost glede nege in preživljanja.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je dednopravna pogodba

Glavni namen tovrstne pogodbe je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca. Preživljalec po smrti preživljanca prejme v naprej določeno premoženje, ki je navedeno v pogodbi. V pogodbi se stranki dogovorita o obveznostih oz. dajatvah preživljalca ter o kvaliteti storitvah, ki jih je dolžan nuditi osebi do njene smrti. Preživljanec se v pogodbi obveže, da bo določeno svoje premoženje prenesel po svoji smrti na preživljalca. Premoženje, ki je del pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne sme in ne more biti predmet zapuščine oz. ga dediči ne morejo zahtevati.

Bistvo tovrstne pogodbe je sorazmerna dajatev oz. obveznosti obeh strani. Enakovrednost se v naprej določi na podlagi pričakovane življenjske dobe in vrednosti dajatev in storitev preživljalca. Če vrednost ne bi bila enakovredna, bi bila pogodba pravno darilna pogodba. Omenimo še, da je kot pri vsaki drugi pogodbi, tudi pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko stranki sporazumno razvežeta. Torej, če potrebujete nasvet ali bi želeli skleniti pogodbo (pogodba o dosmrtnem preživljanju), potem se obrnite na odvetnico Nino Šibila.